Vi er akkrediteret!

Det er med glæde og stolthed vi nu officielt kan sige, at vores klinik er akkrediteret med topkarakter og lever op til alle standarder indenfor Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

DDKM er et nationalt system, udarbejdet i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet.

I DDKM er der akkrediteringsstandarder, der beskriver organisatoriske forhold, der er vigtige for, at behandlingsstedet kan levere god kvalitet. Det kan fx være, hvordan man overvåger og udvikler kvaliteten af sine ydelser, og hvordan man sikrer, at arbejdet udføres af kompetente medarbejdere. Der foreligger akkrediteringsstandarder, der beskriver, hvordan man skal tilrettelægge sin behandling ud fra den bedste faglige viden, og hvordan man følger op på dette.

Hvis det har interesse, kan der læses mere her.

Seneste nyheder