Klinik for Manuel Medicin

Klinik for Manuel Medicin uden tilskud fra sygesikringen v/ autoriseret fysioterapeut Per Mathiassen

Jeg er autoriseret fysioterapeut siden 1986 og har bl.a. studeret osteopati fra 1997 til 2002 og har praktiseret hos Rønnebær Allé Fysioterapi som fysioterapeut siden 1988.

Med min faglige baggrund/erfaring vil jeg kunne finde indlært fejlfunktion i dit bevægeapparat og samtidigt korrigere disse fejlfunktioner gennem manuel terapi og undervisning i korrigerende/koordinerende øvelsesterapi/træning. En god balance/koordinering er en af de ting som er meget vigtigt for at undgå fejlbelastning af kroppens muskel, ledfunktion og neurogene strukturer.

Sagt med andre ord, så er både korrekt bevægemønster og forkert bevægemønster indlært. Dvs . en slags automatik.   Behandlingen handler om at finde den nedsatte, eller rettere sagt finde den forkerte funktion og årsagen hertil og derefter omprogrammere fejlindlæring så tæt på optimal funktion som muligt.  Dvs.  akkurat som at opdatere/vedligeholde en computer.  Det er ikke nødvendig at have smerter eller et problem for at undersøge dette. Tanken er at fjerne problemet før indlært fejlfunktion nedbryder din krop og giver dig problemer i f.eks din træning eller almindelige aktiviteter i din dagligdag.

Ugen ser således ud:

 • Mandag: 8:00 – 17:00
 • Tirsdag: 8:00 – 17:00
 • Torsdag: 8:00 – 16:00
 • Fredag: 8:00 – 14:00
 • Lørdag: 9:00 – 12:00

Man kan vel sige at hjernen skal vedligeholdes mht. vores tanker og adfærd, hvilket ofte er vores egen beslutning.  Jeg beskæftiger mig med at hjælpe kunden/patienten til lettere at kunne beslutte sig til at oprette og vedligeholde et så normalt bevægemønster som muligt.

Der vil være åbent for kunder/patienter med/uden henvisning fra læge. Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring. Dog ydes der tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, og dette kan jeg ordne automatisk .

Jeg samarbejder med Skandia sundhedsforsikring som indtil videre mig bekendt er den eneste sundhedsforsikring der betaler fuldt honorar for undersøgelse og behandling hos aut. fysioterapeut.

 • Pris pr. konsultation, hverdage: 700 kr.
 • Pris pr. konsultation, lørdag 800 kr.
 • Udeblivelse er 700 kr. i hverdagene og 800 kr. om lørdagen

Sygeforsikringen Danmark dækker 133 kr. for første konsultation og derefter 88 kr. pr. konsultation

Book online HER
Telefon: 49 22 01 10
Email: per@ronnebaerallefysioterapi.dk

Jens Langermann

Jeg er uddannet Fysioterapeut fra Metropol, har færdiggjort en uddannelse i osteopati og afventer autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Jeg har tidligere arbejdet kommunalt med fokus på rehabilitering af skulder og ankel og de seneste år på privatklinik, hvor jeg beskæftiger mig med alle slags skader og problematikker.

I min behandling er jeg meget helhedsorienteret, hvor jeg behandler kroppen som en sammenhængende enhed. Ud fra dine journaloplysninger, din historik og min undersøgelse af dig stræber jeg efter at finde årsagen til dine symptomer og behandle dem.

På den måde behandler jeg ikke bare det sted, som du har ondt, da dette som oftest ikke løser problemet på længere sigt.

Jeg vil i min undersøgelse af dig spørge ind til tidligere skader, sygdomsdomsforløb eller operationer, da de alle kan have en indflydelse på, hvordan du i dag bruger din krop. De gamle kompensationsmønstre kan muligvis være årsagen til dine nye opståede problemer.

 • Pris pr. konsultation er kr. 700,-

Jeg arbejder uden for sygesikringen, og du behøver derfor ingen henvisning fra egen læge for at booke en tid. Derfor er der ikke tilskud fra den offentlige sygesikring.

Jeg er på klinikken:

 • Mandag: 7:15 – 13:30
 • Onsdag: 10:00 – 14:00

Book en tid online eller ring til klinikken på 49 22 01 10