Vi er en del af Min Genoptræning

Hvis der er for lang ventetid hos den kommunale rehabilitering og genoptræning har du mulighed for selv at vælge en fysioterapeut. Find svar på ofte stillede spørgsmål nedenfor, men du skal også være meget velkommen til at ringe til os på 49 22 01 10.

Hvad betyder det frie valg af genoptræning?

Det frie valg af genoptræning betyder, at du som borger har mulighed for at vælge en privat behandler, hvis ikke din kommune kan tilbyde opstart af genoptræning inden for syv dage efter, at du er blevet udskrevet fra sygehuset.

Hvordan ved jeg, om jeg har ret til frit valg?

Det er din bopælskommune, som giver dig besked, hvis du er berettiget til frit valg af genoptræning. Senest fire dage efter, du er udskrevet fra sygehuset, er kommunen forpligtet til at give dig besked om, hvornår du kan starte din genoptræning. Hvis ikke kommunen kan tilbyde en tid inden for syv dage efter udskrivning, giver de dig en forløbskode, som du kan bruge til at vælge en privat behandler her på siden. Kommunens kommunikation til dig foregår via digital post.

Skal jeg vælge en privat behandler?

Hvis din kommune ikke kan tilbyde dig opstart af genoptræning indenfor 7 dage, og har givet dig besked om, at du er berettiget til frit valg af genoptræning, har du to muligheder: Du kan vælge at tage imod det kommunale tilbud, eller du kan vælge at finde en privat behandler her på siden, som kan levere din genoptræning. Valget er dit, husk blot, at du skal give kommunen besked om, hvad du vælger, så de kan sende din genoptræningsplan til din valgte behandler, så I kan komme i gang med genoptræningen.

Hvor hurtigt skal jeg vælge en behandler?

I det brev du har modtaget fra kommunen, er oplyst en tidsfrist for valg af behandler. Inden for denne frist skal du have valgt en behandler, bestilt tid til opstart og givet kommunen besked. Giver du ikke kommunen besked inden for den angivne tidsfrist, bortfalder din mulighed for frit valg.

Hvornår skal jeg give kommunen besked?

I det brev du har modtaget fra kommunen, er oplyst fristen for, hvornår du senest skal give dem besked om, hvorvidt du ønsker genoptræning i kommunalt eller privat regi. Hvis du vælger en privat behandler her på siden, skal du oplyse kommunen om, hvem, inden for fristen. Hvis du ikke giver besked inden tidsfristen, bortfalder din ret til at vælge en privat behandler.

Hvilke krav er der til de private behandlere?

Det er et krav, at genoptræningsforløbet varetages af autoriseret sundhedspersonale med de relevante faglige kompetencer og erfaring. Alle behandlere, som du får vist, er godkendt til at levere den type genoptræning, du har behov for. Det sikrer forløbskoden.

Hvilke regler gælder for transport til mit genoptræningsforløb?

Kontakt din kommune vedr. regler for befordring til genoptræning.

Hvem betaler for min genoptræning?

Den private behandler afregner direkte med kommunen, når dit forløb er afsluttet.

Hvad hvis jeg ønsker mere genoptræning?

Når du er færdig med din genoptræning, og kommunens tildelte genoptræningsforløb er afsluttet, udfærdiger din behandler en slutstatus til kommunen. Det står dig frit for at fortsætte din træning hos behandleren for egen regning.

Dækker forløbet køb af ekstra træningsudstyr?

Udstyr og ekstra ydelser udover selve genoptræning dækkes ikke af kommunen.

Seneste nyheder