Info om gen-åbning af klinikken

Fysisk konsultation

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen:

“Det frarådes med gruppeaktiviteter. Der er fortsat fokus på at begrænse smittespredningen, derfor understreges det, at der skal være en konkret og sundhedsfaglig vurdering af patientens behov for undersøgelse, behandling mv.”

I vurderingen af hver enkelt patient skriver Sundhedsstyrelsen, at der skal bl.a. indgå:

 • alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden,
 • risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette,
 • risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
 • påvirkning af livskvaliteten
 • påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

Hjemmebehandling kan genoptages, dog ikke for patienter med COVID-19 eller med mistanke om COVID-19. Borgere med COVID-19 eller med mistanke om COVID-19 må ikke komme i klinikken.

Alle konsultationer skal være aftalt på forhånd via telefon eller e-mail.

 

Værnemidler & forholdsregler

Vi har valgt at følge et forsigtighedsprincip i klinikken for at passe bedst muligt på hinanden.

Her kommer vores tiltag og retningslinier i punktform:

 • Patienter der er syge, må ikke komme på klinikken
 • Patienter må udelukkende møde op i klinikken ved forudgående aftale
 • Både fysioterapeuter og patienter skal afspritte hænder ved vores stander, før de kommer indenfor
 • Fysioterapeuter vasker hænder eller afspritter før og efter hver behandling
 • Fysioterapeuter & patient har maske på ved hver behandling
 • Der luftes ud efter hver behandling
 • Spritdispensere er sat op flere steder i klinikken
 • Patient må udelukkende komme alene, medmindre der skal bruges tolk

Seneste nyheder