Klinik for Manuel Medicin

permathiassenKlinik  for Manuel Medicin uden tilskud fra sygesikringen v/ autoriseret fysioterapeut Per Mathiassen åbner lørdag 14/3 2015.

Jeg er autoriseret fysioterapeut siden 1986 og har bl.a. studeret osteopati fra 1997 til 2002 og har praktiseret hos Rønnebær Allé Fysioterapi som fysioterapeut siden 1988.

Med min faglige baggrund/erfaring vil jeg kunne finde indlært fejlfunktion i dit bevægeapparat og samtidigt korrigere disse fejlfunktioner gennem manuel terapi og undervisning i korrigerende/koordinerende øvelsesterapi/træning. En god balance/koordinering er en af de ting som er meget vigtigt for at undgå fejlbelastning af kroppens muskel, ledfunktion og neurogene strukturer.

Sagt med andre ord, så er både korrekt bevægemønster og forkert bevægemønster indlært. Dvs . en slags automatik.   Behandlingen handler om at finde den nedsatte, eller rettere sagt finde den forkerte funktion og årsagen hertil og derefter omprogrammere fejlindlæring så tæt på optimal funktion som muligt.  Dvs.  akkurat som at opdatere/vedligeholde en computer.  Det er ikke nødvendig at have smerter eller et problem for at undersøge dette. Tanken er at fjerne problemet før indlært fejlfunktion nedbryder din krop og giver dig problemer i f.eks din træning eller almindelige aktiviteter i din dagligdag.

Man kan vel sige at hjernen skal vedligeholdes mht. vores tanker og adfærd, hvilket ofte er vores egen beslutning.  Jeg beskæftiger mig med at hjælpe kunden/patienten til lettere at kunne beslutte sig til at oprette og vedligeholde et så normalt bevægemønster som muligt.

Der vil være åbent for kunder/patienter med/uden henvisning fra læge. Der ydes ikke tilskud fra sygesikringen. Dog ydes der tilskud fra Danmark når der foreligger henvisning, og dette kan jeg ordne automatisk .

Jeg samarbejder med Skandia sundhedsforsikring som indtil videre mig bekendt er den eneste sundhedsforsikring der betaler fuldt honorar for undersøgelse og behandling hos aut. fysioterapeut.

Pris pr. konsultation er kr. 500,- (Helsingør)
Pris pr. konsultation er kr. 750,- (Hellerup)

Ved spørgsmål/booking af tid, er der telefontid alle hverdage fra kl. 08.00-14.00.

Velkommen.

Mvh.
Autoriseret Fysioterapeut
Per Mathiassen
Lægehotellet
Rønnebær Allé  110 H
3000 Helsingør
tlf.: 49220110 (telefontid alle hverdage mellem 8:00 – 14:00)
email:  ronnebaerallefysioterapi@gmail.com